VGImport v.2.95


Základní informace 


Vlastnosti


Ovládání programu

                            Spuštění VGImport

 MDL aplikaci VGImport lze spustit několika způsoby

Po spuštění MDL aplikace VGImport, se otevře hlavní dialogové okno aplikace VGImport.


                          Nastavení aplikace

Adresáře

Geodetické body

                     Geodetické body Atributy

Geodetické body Parametry


Parametry prvků

Oblouk

Nenalezené souřadnice

Parametry textu

Implicitní atributy prvků

Tabulky

MDL aplikace VGImport používá následující převodní tabulky:

 

Hlavní dialogové okno aplikace


Technická podpora MDL aplikace VGImport


Copyright © 2014 Queen's Software
All Rights Reserved.