ALevel v.1.00


Základní informace 


Podmínky pro práci s MDL aplikací ALevel


Instalace a odinstalace

     Instalace probíhá pomocí instalačního souboru Setup.exe.

    Instalace obsahuje následující soubory:

    ALevel.ma – samotná MDL aplikace MicroStationu pro práci s referenčními výkresy

         Instaluje se do podadresáře MDLAPPS MicroStationu.

Po spuštění Setup.exe proběhne instalace standardním způsobem – automaticky. Uživatel je pouze vyván k zadání cesty kde je instalován MicroStation V8i resp.PowerDraft V8i, nebo Bentley Map PowerView V8i.

Odinstalování je možné stejným způsobem, jako u jakéhokoliv jiného programu ve Windows.

Po odinstalování budou z počítače odstraněny soubory:

·         ALevel.ma

 


Spuštění MDL aplikace ALevel

 MDL aplikaci ALevel lze spustit několika způsoby

Po spuštění MDL aplikace ALevel, se otevře hlavní dialogové okno aplikace ALevel.


Vlastnosti


Ovládání programu

                            Spuštění MDL aplikace ALevel

MDL aplikaci ALevel lze spustit několika způsoby

Po spuštění MDL aplikace ALevel, se otevře hlavní dialogové okno aplikace ALevel.


                          Nastavení MDL aplikace ALevel

Pomocí Výběrového tlačítka Režim: se definuje jaké prvky se budou kopírovat z připojených referenčních výkresů do hlavního výkresu Microstationu. Lze kopírovat grafické prvky MicroStationu definované ohradou (dle režimu ohrady), nebo se budou kopírovat vybranné grafické prvky.

Po nasdtavení přepínače Kopírovat vše do aktivní vrstvy, se budou všechny vybrané grafické prvky z přpojených referenčních výkresů ukopírovat do aktivní vrstvy v hlavním výkrese MicroStationu


Technická podpora MDL aplikace ALevel


Copyright © 2014 Queen's Software
All Rights Reserved.