Accuracy v.2.60


Základní informace


Podmínky pro práci s MDL aplikací Accuracy


Instalace a odinstalace

 Instalace probíhá pomocí instalačního souboru Setup.exe.

    Instalace obsahuje následující soubory:

    Accuracy.ma – samotná MDL aplikace MicroStationu pro práci s referenčními výkresy

         Instaluje se do podadresáře MDLAPPS MicroStationu.

Po spuštění Setup.exe proběhne instalace standardním způsobem – automaticky. Uživatel je pouze vyván k zadání cesty kde je instalován MicroStation V8i resp.PowerDraft V8i, nebo Bentley Map PowerView V8i.

Odinstalování je možné stejným způsobem, jako u jakéhokoliv jiného programu ve Windows.

Po odinstalování budou z počítače odstraněny soubory:

·         Accuracy.ma


Spuštění MDL aplikace Accuracy

MDL aplikaci Accuracy lze spustit několika způsoby

Po spuštění MDL aplikace Accuracy, se otevře hlavní dialogové okno aplikace Accuracy.


Nastavení - zaokrouhlení a ořezáří

Standardně je MDL aplikace Accuracy nastavená v režimu zaokrouhlování (je nastavené tlačítko Zaokrouhlení souřadnic). Jestliže není tlačítko Zaokrouhlední souřadnic stisknuté, pak bude MDL aplikace Accuracy souřadnice ořezávat.


Rozdíl mezi zaokrouhlením a ořezáním souřadnic


Nastavení - počet desetiných míst na které se budou zaokrouhlovat/ořezávat souřadnice

V dialogovém okně MDL aplikace Accuracy lze nastavit pomocí výběrového tlačítka Zaokrouhlení:.


Nastavení - Typ změny

MDL aplikace Accuracy provádět zaokrouhlení resp.ořezání v těchto režimech:

        (stisknout tlačítko Změnit a kliknout grafický prvek)

        (provést výběr prvků a následně stisknout tlačítko Změnit)

 • Ohrada - prvky definované ohradou
 •         (provést výběr prvků ohradou a následně stisknout tlačítko Změnit)

 • Celý výkres - všechny prvky v hlavním výkresu
 •         (stisknout tlačítko Změnit)


  Nastavení - hromadná změna

  MDL aplikace Accuracy může provádět tzv.hromadnou změnu souřadnic u výkresů, které jsou uložené v jednom adresáři

  První krok

  V hlavním dialogovém okně MDL aplikace Accuracy Nastavení->Adresáře, otevře se dialogové okno Adresáře.

  V tomto dialogovém okně je nutné nastavit Vstupní adresář a Výstupní adresář - definování cest k výkresům. Pro nastavení cest lze použit výběrové tlačítko Hledat.

  Stisknutím tlačítka Default se cesty nastaví na defaultní hodnoty - odpovídající adresáři kde je umístěn hlavní výkres MicroStationu.

   

  Druhý krok

  V hlavním dialogovém okně MDL aplikace se nutné nastavit tlačítko Provádět konverzi adresářů.

   

  Třetí krok

  Stisknout tlačítko Změnit.


  Soubory a adresáře

  Instalační soubor:

  Adresáře

  Soubory vytvořené MDL aplikací Accuracy

   

  Technická podpora MDL aplikace Accuracy

   
  Copyright © 2014 Queen's Software
  All Rights Reserved.