XRef v.1.90

    XRef je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je určena k snadnější manipulaci s referenčními výkresy.

    XRef  se vyznačuje těmito vlastnostmi:

 

        Nápověda aplikace XRef je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

    XRef je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i  na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.