Vrstvení v.5.05+

    Vrstvení je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je určena ke kontrole a opravě datového modelu (vrstvy, barvy, styl apod.). Dále aplikace umožňuje provázat /linkovat/ databázové vazby na grafické prvky na základě datového modelu, synchronizovat nastavení datového modelu aplikace s datovým modelem uloženým v databázi (Oracle, MS Access), generovat - vytvářet datový model na základě grafických prvků v aktivním výkrese MicroStationu, identifikovat grafický prvek MicroStationu - zjistit je-li součástí datového modelu, pořizovat - umísťovat prvky do výkresu dle datového modelu.

    Vrstvení se vyznačuje těmito vlastnostmi:

 

 

 
 

 

        Nápověda aplikace Vrstveni je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

    Vrstvení je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.