VTXImport v.2.55

    VTXImport je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje import souboru *.vtx do MicroStationu. Vzniká 100% výkres MicroStationu - nedochází k deformacím prvků např.při změně měřítka apod.. Vektorový formát *.vtx používají programy Kokeš, Topol, Geus apod..

    VTXImport se vyznačuje těmito vlastnostmi: • Soubor *.vtx umožňuje používat asociativitu (provázanost) mezi prvky, tuto provázanost je  možné přenést i do výkresu MicroStationu pomocí grafických skupin.

 • Pokud je prvek typu lomená čára v souboru *.vtx uzavřen  lze tento prvek převést do MicroStationu jako útvar. 

 • Po načtení vstupního souboru *.vtx umožňuje MDL aplikace VTXImport provést  změnu diakritiky všech textů, textových uzlů, textů. 

 • Pro přesný a korektní převod výkresů lze nadefinovat konverzní tabulky, které na základě parametrů nalezených v souborech *.vtx definují odpovídající parametry ve výkresech MicroStationu.

 • Funkce Parametry importu, umožňuje provést analýzu vstupního souboru *.vtx, a na jejím základě rozšířit konverzní tabulky o nové položky.

 •  

          Nápověda aplikace VTXImport je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

      VTXImport je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


  Copyright © 2015 Queen's Software
  All Rights Reserved.