VTXExport v.1.15

     VTXExport je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje vyexportovat výkres MicroStationu *.dgn do souboru *.vtx (Kokeš, Geus, Atlas apod.). K charakteristickým bodům grafických prvků (vrcholy lomených čar apod.), lze přiřazovat do výstupního souboru *.vtx informace o geodetických bodech (skupinové číslo a číslo bodu).

    VTXExport se vyznačuje těmito vlastnostmi:
        Nápověda aplikace VTXExport je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

        VTXExport je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.