VGImport v.2.85

    VGImport je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje importovat soubory *.vgi (tento datový formát používá slovenský katastr), při zachování geometrických vlastností grafických prvků /uzavřené prvky, grafické symboly atd./ a jejich vzájemného provázání /asociativity/.
    Aplikace byla vyvinuta společně s firmou Bentley System ČR a testována byla na GKÚ.

    VGImport se vyznačuje těmito vlastnostmi:

  • Po prvním spuštění aplikace se v adresářové struktuře (proměnná MS_DATA) MicroStationu vytvoří soubor vgimport.rsc, do kterého se ukládají aktuálně nastavené hodnoty aplikace. V praxi to znamená, že po novém spuštění aplikace VGImport budou jednotlivé proměnné nastaveny jako při jeho posledním spuštění.

  •         Nápověda aplikace VGImport je uložena v souboru Vgimport.hlp.

        VGImport je k dispozici pro MicroStation V8i,  PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


    Copyright © 2015 Queen's Software
    All Rights Reserved.