Upto3d v.4.05

    Upto3d je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje převod 2d výkresů na 3d výkresy, buď s využitím databáze obsahující souřadnice naměřených bodů, nebo pomocí referenčního 3d výkresu obsahující geodetické body.

    Upro3d se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace UpTo3D je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

    UpTo3D je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.