Třídění v.5.00

       Třídění je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je určena ke změně datového modelu (vrstvy, barvy, styl apod.).Datový model lze měnit v rámci jednoho výkresu, nebo jeden výkres roztřídit do několika výkresů.Dále aplikace umožňuje synchronizovat nastavení datového modelu aplikace s datovým modelem uloženým v databázi (Oracle, MS Access), generovat - vytvářet datový model na základě grafických prvků v aktivním výkrese MicroStationu, identifikovat grafický prvek MicroStationu - zjistit je-li součástí datového modelu.

  Třídění se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace Trideni je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

        Třídění je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.