StylesView v.1.20

       StylesView je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje změnit natočení stylů liniových prvků v závislosti na zvoleném pohledu (3D výkres). Natočením uživatelských stylů se dosáhne nezkresleného zobrazení např.pro tisk.

       StylesView se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace StylesView je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

    StylesView je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.