Shapes v.1.60

        Shapes je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje převádět komplexní prvky MicroStationu (uzavřené řetězce /complex shape/ a složené řetězce /complex string/) na základní prvky (útvary /shape/ a lomené čáry /linestring/) při zachování atributů (vrstva, barva, styl apod.), vlastností (např.grafická skupina) a databázových vazeb. Výsledkem je výrazné snížení velikosti výkresu.

       Shapes se vyznačuje těmito vlastnostmi:        Nápověda aplikace Shapes je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

        Shapes je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.