Selekt v.1.20

     Selekt je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje postupné zobrazení vybraných prvků v některém z pohledů MicroStationu.

     Selekt se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace Selekt je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

     Selekt je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.