SearchG v.1.40

        SearchG je aplikační nadstavba systému MicroStation, která doplňuje nástroje MicroStationu (Vybrat dle atributů a Výkonný výběr) o možnost výběru /označení/ liniových a plošných prvků podle jejich geometrických rozměrů (délky,resp. obvodu plochy). Tímto způsobem lze vybrat a označit např.body /úsečky nulové délky/.

       SearchG se vyznačuje těmito vlastnostmi:


        Nápověda aplikace SearchG je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

    SearchG je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.