RoCell v.1.10

     RoCell je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje uživateli rotaci bodových a grafických značek ve výkrese MicroStationu.

     RoCell se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace RoCell je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

    RoCell je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.