RefHilite v.1.00

     RefHilite je jednoduchá aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje vysvítit všechny připojené referenční výkresy..

     RefHilite se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace RefHilite je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

    RefHilite je k dispozici pro MicroStation V8/XM, PowerDraft V8/XM a PowerMap V8/XM na platformách Windows XP/Vista/7.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.