ReCell v.1.60

    ReCell je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je určena k výměně značek ve výkresech za značky umístěné v aktuální knihovně značek.

    ReCell se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace ReCell je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

   ReCell je k dispozici pro MicroStation V8/XM, PowerDraft V8/XM a PowerMap V8/XM na platformách Windows XP/Vista.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.