Měřítko v.1.60

        Měřítko je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje uživateli provádět ve výkrese MicroStationu změnu měřítka značek (bodových, grafických, sdílených, nesdílených), textů a textových uzlů, liniových objektů (čáry, lomené čáry, oblouky,elipsy,  křivky atd.), komplexní prvky (složené řetězce, uzavřené řetězce) a kót (text, tolerance, koncové značky).

    Měřítko se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace Meritko je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

 Měřítko je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.