MapInfoIn v.3.00

    MapInfoIn je MDL aplikace MicroStationu, umožňující import formátu MapInfa (*.mif, *.mid) do MicroStationu, vytvoření databázové tabulky a automatické provázání  grafických prvků s databázovými záznamy. Vzniká 100% výkres MicroStationu.

    MapInfoIn se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace MapInfoIn je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

    MapInfoIn je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraf V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.