Journal v.3.10

        Aplikace Journal je určena pro všechny, kteří vytvářejí knihovny grafických symbolů (buněk- značek), resp.jsou jejími správci, nebo potřebují vytvářet sestavy značek, které jsou ve výkresech apod..

        Aplikace Journal Vám umožní snadno a lehce provádět operace s knihovnou grafických symbolů, které v MicroStationu nejsou myslitelné, nebo lze tyto operace provádět pouze manuálně.

   Aplikace Journal umožňuje:

        Nápověda aplikace Journal je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

       Journal je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.