InitID v.1.00

       InitID - jednoduchá aplikační nadstavba systému MicroStation, umožňující přenést parametr předaný MicroStationu při jeho spouštění do definované proměnné.

     InitID se vyznačuje těmito vlastnostmi:

  • Aplikace nemá žádné dialogové okno.

  • Po spuštění MicroStationu s parametrem -i (např. -i11) se do nově vytvořené proměnné MicroStationu (IDS) nastaví předaná hodnota (v tomto případě 11).

  • Po prvním spuštění aplikace se v adresářové struktuře (proměnná MS_DATA) MicroStationu vytvoří soubor initid.rsc, do kterého se ukládají aktuálně nastavené hodnoty aplikace. V praxi to znamená, že po novém spuštění aplikace InitId budou jednotlivé proměnné nastaveny jako při jeho posledním spuštění.

  •         Nápověda aplikace InitID je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

            InitID je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


    Copyright © 2015 Queen's Software
    All Rights Reserved.