ImportVKM v.1.00

     ImportVKM je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje importovat soubory *.vkm (starý datový formát katastru), při zachování geometrických vlastností grafických prvků /uzavřené prvky, grafické symboly atd./ a jejich vzájemného provázání /asociativity/.

  ImportVKM
se vyznačuje těmito vlastnostmi:

 
  • Tabulka textů.
  • Tabulka značek.
 
  • Po prvním spuštění aplikace se v adresářové struktuře (proměnná MS_DATA) MicroStationu vytvoří soubor importvkm.rsc, do kterého se ukládají aktuálně nastavené hodnoty aplikace. V praxi to znamená, že po novém spuštění aplikace ImportVKM budou jednotlivé proměnné nastaveny jako při jeho posledním spuštění.

  •         Nápověda aplikace ImportVKM je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

        ImportVKM je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


    Copyright © 2015 Queen's Software
    All Rights Reserved.