GenSharedCell v.1.00

    GenSharedCell je aplikace, která převede definice značek z knihovny značek do výkresu *.dgn - vytvoří definice sdílených značek.

    GenSharedCell se vyznačuje těmito vlastnostmi:

 
     Nápověda aplikace GenSharedCell je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

    GenSharedCell je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.