ExText v.1.50

     ExText je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje vyexportovat texty a textové uzly do souboru.

     ExText se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace ExText je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

  ExText je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.