ExPoints v.4.55

    ExPoints je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje vyexportovat prvky MicroStationu do textového souboru ve formě souřadnic.

    ExPoints se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace ExPoints je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

   ExPoints je k dispozici pro MicroStation V8i a PowerDraft V8i a  Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.