ExLines v.1.60

     ExLines je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje vytvořit seznam použitých stylů čar a jejich počet (čáry, lomené čáry, křivky, oblouky, elipsy, útvary, složené řetězce, složené útvary a B-spline křivky) v aktivním výkrese MicroStationu.

    ExLines se vyznačuje těmito vlastnostmi:

Nápověda aplikace ExLines je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

     ExLines je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.