DgnRevival v.1.60

   DgnRevival je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje obnovení grafických prvků MicroStationu, tj.odstranění všech přidaných popisných atributů, databázových linků atd..  

    DgnRevival se vyznačuje těmito vlastnostmi:


     Nápověda aplikace DgnRevival je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

    DgnRevival je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.