CheckP v.1.25

   CheckP  umožňuje provádět porovnání lomových bodů prvků /úseček, lomených čár, značek apod./ s geodetickými souřadnicemi /úsečky nulové délky, známých atributů/, které jsou umístěny společně s dalšími prvky výkresu, resp.jsou v samostatném výkresovém souboru.

  CheckP se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace CheckP je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

    CheckP je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.