CLines v.1.65

        CLines je aplikační nadstavba systému MicroStation, která umožňuje převádět vybrané prvky typu čáry (Line), křivka (Curve), multičára (Multi-line) a oblouk (Arc) na prvky typu lomené čáry (LineString).

    CLines se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace CLines je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

        CLines je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.