AttachGG v.2.60

  AttachGG  umožňuje vytvoření asociace (provázanosti) mezi výkresovými prvky pomocí grafických skupin.

  AttachGG se vyznačuje těmito vlastnostmi:

        Nápověda aplikace AttachGG je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

   AttachGG je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i  na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.