Aprox v.1.65

    Aprox je aplikační nadstavba systému MicroStation, která je umožňuje aproximaci některé z charakteristických souřadnic prvku, pomocí souřadnic jiných prvků, případně jejich přesným (číselným) zadáním.

    Aprox se vyznačuje těmito vlastnostmi:

Nápověda aplikace Aprox je umístěná na internetu a lze ji vyvolat z menu aplikace.

     Aprox je k dispozici pro MicroStation V8i, PowerDraft V8i a Bentley Map PowerView V8i na platformách Windows XP/Vista/7/8.


Copyright © 2015 Queen's Software
All Rights Reserved.